Đường Đông Tây dài gần 23 km nối Thành phố Tam Điệp đi huyện Nho Quan, quy mô 8 làn xe cơ giới sau một năm rưỡi thi công đã thành hình, dự kiến thông xe kỹ thuật cuối năm nay.