CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CÚC PHƯƠNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn thủ tục hành chính

Số thủ tục

 

STT

 

TÊN THỦ TỤC

 

 

 

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Quyết định 1194/QĐ-UBND ngày 03/6/2019; QĐ 1702/QĐ-UBND ngày 12/08/2019)

 

A

Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

 

 

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1

1

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

2

2

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

3

3

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

4

4

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

5

5

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

6

6

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

7

7

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

8

8

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

 

 

Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

9

9

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

10

10

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

11

11

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

12

12

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

13

13

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

 

 

Lĩnh vực Người có công

14

14

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

 

 

Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

15

15

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

16

16

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

 

B

TTHC liên thông

 

 

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

17

17

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

18

18

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

19

19

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

20_

20

Đăng ký thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

21_

21

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

22

22

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

23_

23

Hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)

24

24

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

25_

25

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

 

 

Lĩnh vực Người có công

26

26

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia

27

27

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

28

28

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

29_

29

Giải quyết chế độ ưu đãi với thân nhân liệt sĩ

30

30

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

31

31

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

32

32

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

33

33

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

34

34

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng

35_

35

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

36

36

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về không còn giấy tờ

37

37

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

38

38

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

39

39

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt mộ liệt sĩ

40

40

Giải quyết chế độ người có công với cách mạng

41

41

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trường hoặc bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang bộ, Thủ trường cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

42_

42

Đổi hoặc cấp lại Bằng tổ quốc ghi công

43

43

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoat động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

44

44

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học

 

 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (QĐ 1484/QĐ-UBND ngày 09/7/2019; QĐ 2165/QĐ-UBND ngày 04/10/2019)

 

 

THỦY LỢI VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

45

1

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

46

2

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

47

3

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước ( Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách đại phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

48

4

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

49

5

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

50

6

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

 

 

TRỒNG TRỌT

51

7

Đăng ký chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa

 

 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

52

8

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

 

 

LĨNH VỰC VĂN HÓA , GIA ĐÌNH VÀ DU LỊCH (Quyết định 1181/QĐ-UBND ngày 30/5/2019)

 

 

LĨNH VỰC VĂN HÓA

53

1

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

54

2

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân (Thư viện có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản)

 

 

LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

55

3

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

56

4

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

 

 

LĨNH VỰC THỂ THAO

57

5

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

 

 

LĨNH VỰC TÔN GIÁO ( QĐ 785/QĐ-UBND ngày 27/4/2018)

58

1

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

59

2

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

60

3

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

61

4

Thủ tuc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã, phường, thị trấn

62

5

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã, phường, thị trấn

63

6

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

64

7

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã, phường, thị trấn

65

8

Thủ tục đề nghị thay đổi đại điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã, phường, thị trấn khác

66

9

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

67

10

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã, phường, thị trấn của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

 

LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG (QĐ 1999/QĐ-UBND ngày 05/10/2018)

68

1

Thủ tục đề nghị tặng Giây khen của Chủ tịch UBND câp xã vê thực hiện nhiệm vụ chính trị;

69

2

Thủ tục đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề;

70

3

Thủ tục đề nghị tặng Giây khen của Chủ tịch UBND câp xã vê thành tích đột xuất;

71

4

Thủ tục đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

72

5

Thủ tục đề nghị tặng danh hiệu lao động tiên tiến

 

 

LĨNH VỰC THANH TRA (Quyết định 1020/QĐ-UBND ngày 31/5/2018) ; QĐ 2341/QĐ-UBND ngày 01/11/2019)

73

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu

74

2

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

75

3

Tiếp công dân

76

4

Xử lý đơn thư

77

5

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

78

6

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

79

7

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

80

8

Thủ tục thực hiện việc giải trình

 

 

LĨNH VỰC TƯ PHÁP (Quyết định 2870/QĐ-UBND ngày 29/12/2017;

QĐ 1883/QĐ-UBND ngày 4/09/2019 )

 

 

Liên thông TTHC đăng ký khai sinh

81

1

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo him y tế cho trẻ em dưới 6 tui

82

2

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

 

Lĩnh vực Hộ tịch

83

1

Thủ tục Đăng ký khai sinh

84

2

Thủ tục Đăng ký kết hôn

85

3

Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con

86

4

Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

87

5

Thủ tục Đăng ký khai tử

88

6

Thủ tục Đăng ký khai sinh lưu động

89

7

Thủ tục Đăng ký kết hôn lưu động

90

8

Thủ tục Đăng ký khai tử lưu động

91

9

Thủ tục Đăng ký giám hộ

92

10

Thủ tục Đăng ký chm dứt giám hộ

93

11

Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

94

12

Thủ tục Cấp Giy xác nhận tình trạng hôn nhân

95

13

Thủ tục Đăng ký lại khai sinh

96

14

Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

97

15

Thủ tục Đăng ký lại kết hôn

98

16

Thủ tục Đăng ký lại khai tử

99

17

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch tại UBND cấp xã nơi quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch

 

 

Lĩnh vực nuôi con nuôi

100

1

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

101

2

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 

 

Lĩnh vực chứng thực

102

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

103

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tố chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

104

3

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

105

4

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

106

5

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

107

6

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hơp đồng, giao dịch đã được chứng thực

108

7

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

109

8

Chứng thực di chúc

110

9

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

111

10

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

112

11

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

 

 

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (QĐ 2452/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 )

113

1

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

114

2

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

115

3

Thủ tục công nhận hòa giải viên

116

4

Thủ tuc công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

117

5

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

118

6

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

 

 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO (QĐ 1454/QĐ-UBND ngày 04/7/2019)

119

1

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

120

2

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

121

3

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

122

4

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập ( theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

123

5

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

 

 

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (QĐ 829/QĐ-UBND ngày 17/4/2019)

124

1

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

125

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

126

3

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

127

4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

128

5

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

129

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

130

7

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủ nội địa

131

8

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

132

9

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

 

 

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI ( Quyết định 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019)

133

1

Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã)

 

 

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG ( Quyết định 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019)

134

1

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

 

LĨNH VỰC DÂN TỘC (Quyết định 1368/QĐ-UBND ngày 06/7/2018) Thực hiện liên thông

135

1

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

136

2

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

 

 

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH ( Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 14/11/2018; QĐ 2381/QĐ-UBND ngày 08/11/2019)

137_

1

Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm

138

2

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

 

 

LĨNH VỰC Y TẾ ( QĐ 2224/QĐ-UBND ngày 16/10/2019)

139

1

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

140

2

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 

 

LĨNH VỰC Y TẾ ( cơ sở khám chữa bệnh ) ( QĐ 2224/QĐ-UBND ngày 16/10/2019)

141

1

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

142

2

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

143

3

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh

 

 

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC ( QĐ số 2565/QĐ-UBND ngày 12/12/2018)

144

1

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

 

 

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG ( QĐ số 789/QĐ-UBND ngày 10/4/2019)

145

1

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã

146

2

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Nông thôn mới xã Cúc Phương
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 21