CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CÚC PHƯƠNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngọn lửa bất diệt của tinh thần cách mạng

Mùa Thu năm 1945 mãi mãi khắc ghi vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam một mốc son chói lọi. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám đập tan ách áp bức, bóc lột của chế độ thực dân và phong kiến, giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Ðông Nam Á.

Quần chúng nhân dân Thủ đô đánh chiếm Bắc Bộ phủ, cơ quan đầu não của chính quyền tay sai Pháp ở Bắc Bộ, ngày 19/8/1945. (Ảnh: TTXVN)

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây, dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội; nhân dân ta trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình, đoàn kết xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Cách mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng vĩ đại của nhân dân Việt Nam, đồng thời là sự kiện mang tầm vóc thời đại, mạnh mẽ cổ vũ các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột trên thế giới đứng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Ðó là thắng lợi của kết tinh truyền thống yêu nước nồng nàn, ý trí quật cường của dân tộc với trí tuệ của thời đại; là minh chứng cho sự lựa chọn đúng đắn của một dân tộc, đất nước qua nhiều thập kỷ tìm kiếm con đường cứu nước.

76 năm qua, kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, cách mạng Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, nhiều bước ngoặt, vượt qua nhiều thử thách lớn lao, giành thắng lợi vĩ đại, đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới. Hào khí Cách mạng Tháng Tám luôn thôi thúc nhân dân ta vượt mọi khó khăn, gian khổ, làm nên những kỳ tích của thời đại Hồ Chí Minh. Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện, phát triển đất nước, ngọn lửa Cách mạng Tháng Tám tiếp tục hun đúc ý chí, nghị lực vươn lên của toàn dân tộc, kiên định mục tiêu, con đường đã lựa chọn, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, quyết tâm tiến hành sự nghiệp đổi mới do Ðảng ta khởi xướng và lãnh đạo đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Ðất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay. Chúng ta vô cùng tự hào và biết ơn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ thiên tài của Ðảng và nhân dân ta. Chúng ta khắc ghi sâu sắc cống hiến xương máu của hàng triệu Anh hùng, liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc hiến dâng cả cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Bài học từ thành công của Cách mạng Tháng Tám mãi mãi là kinh nghiệm quý báu của Ðảng và nhân dân ta trên con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng - Ðại hội đánh dấu mốc quan trọng trong giai đoạn phát triển mới với việc đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu tổng quát không chỉ cho những năm trước mắt mà cả những chặng đường sau, phấn đấu đến năm 2045 -  tròn 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Tầm nhìn của Ðảng thể hiện ý chí và khát vọng vươn lên của cả dân tộc.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và tiếp tục vận dụng sáng tạo và phát triển những bài học kinh nghiệm quý báu; toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Ðại hội đã đề ra, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước.

Tiếp nối hào khí năm xưa, nhân dân ta, dân tộc ta đang nỗ lực phấn đấu lập nên những chiến công trong giai đoạn cách mạng mới, đưa đất nước tiến những bước nhanh, vững chắc, biến khát vọng phát triển thành hiện thực, xây dựng nước Việt Nam hùng cường.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Nguồn: (Báo Nhân dân)


Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Slide trang chủ
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 40