CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CÚC PHƯƠNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ninh Bình tổ chức tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Sáng 5/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao cờ thi đua xuất sắc cho 3 đơn vị tiêu biểu.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao cờ thi đua xuất sắc cho 3 đơn vị tiêu biểu.

 

Dự hội nghị, đại biểu Trung ương có đồng chí Đinh Tiến Dũng, UVTƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới Trung ương; lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Đại biểu tỉnh Ninh Bình dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh;

Cùng dự hội nghị có các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố trên địa bàn; các doanh nhân, doanh nghiệp và người dân có thành tích đóng góp vào thực hiện chương trình.

 

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Ninh Bình đã đạt được những kết quả quan trọng: Đến hết tháng 8/2019 toàn tỉnh đã có 2 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là huyện Hoa Lư (2016) và huyện Yên Khánh (2018); Thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017; có 91/119 (chiếm 76,47%) xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân toàn tỉnh có 17,8 tiêu chí đạt chuẩn/xã, tăng 13 tiêu chí/xã so với thời điểm triển khai thực hiện Chương trình (năm 2010); không còn xã dưới 10 tiêu chí...

Bước vào giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh đã tập trung chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2017, UBND tỉnh đã chỉ đạo mỗi huyện và thành phố Tam Điệp lựa chon 1 xã tiêu biểu để triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu làm tiền đề triển khai trên toàn tỉnh. Dự kiến phấn đấu hết năm 2019, có 3 xã đầu tiên của tỉnh sẽ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là: Gia Vân (Gia Viễn), Khánh Thiện (Yên Khánh) và Yên Từ (Yên Mô); có 24 thôn được UBND cấp huyện công nhận đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu...

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh điểm lại những thành tựu xây dựng NTM trong 10 năm qua, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành; đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, bất cập...và yêu cầu các sở ngành, địa phương trong thời gian tới cần quan tâm thực hiện tốt các nội dung: Tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành mục tiêu có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM; huyện Gia Viễn được công nhận huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2020; huyện Yên Mô đủ điều kiện đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021; chỉ đạo phấn đấu có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 24 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và người dân về xây dựng NTM theo tinh thần "Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc", tránh tư tưởng thỏa mãn, tự bằng lòng.

 

Các đồng chí lãnh đạo thăm quan gian hàng sản phẩm nông nghiệp của các xã nông thôn mới.
Các đồng chí lãnh đạo thăm quan gian hàng sản phẩm nông nghiệp của các xã nông thôn mới.
 

 

Mỗi địa phương phải xem đây là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên; tiếp tục phát huy sáng kiến, đổi mới, đưa ra cách làm hay cho giai đoạn sau năm 2020, như; du lịch nông thôn, phân loại chất thải rắn, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư, xây dựng mã vùng trong sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu: rà soát các tiêu chí, có kế hoạch, lộ trình nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững, nhất là các tiêu chí về thu nhập, môi trường, an ninh chính trị, cảnh quan nông thôn...

Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kết nối chặt chẽ nông thôn với quá trình đô thị hóa; xử lý ô nhiễm môi trường nhất là nước thải, chất thải rắn. Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo bộ tiêu chí quy định; đấy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị trên cơ sở áp dụng công nghệ thông minh, cơ giới hóa sản xuất, liên doanh, liên kết hình thành chuỗi giá trị và thu hút đầu tư vào địa bàn nông thôn.

Lấy sản xuất nông nghiệp hữu cơ làm nền tảng gắn với an toàn sinh học, thân thiện với môi trường và phát triển công nghiệp dịch vụ, du lịch nông thôn. Thực hiện hiệu quả chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" gắn với lợi thế của từng địa phương...

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh đã phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2020-2025 với chủ đề " Tỉnh Ninh Bình chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2020-2025" với các nội dung quan trọng: Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân về xây dựng NTM; coi xây dựng NTM vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu của phát triển bền vững; vừa là nhiệm vụ cấp bách vừa là chủ trương có tầm chiến lược quan trọng.

Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh, các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai đồng bộ các nội dung, giải pháp về xây dựng NTM; tập trung giải quyết 11 nội dung trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đề ra trên cơ sở phù hợp với từng giai đoạn, từng vùng, từng địa bàn; huy động tốt nguồn lực vào xây dựng NTM đảm bảo đúng quy định và hiệu quả.

Mặt trật Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng tích cực phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào thi đua khác.

Phong trào thi đua " Tỉnh Ninh Bình chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2020-2025" được chia thành 2 giai đoạn: Từ 2020 đến 2022 và từ 2022 đến 2025 kết thúc giai đoạn 1 (2020-2022), Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá, rút ra những bài học làm cơ sở để triển khai cho giai đoạn sau.

Mục tiêu của tỉnh là phấn đấu đến hết năm 2020 có 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM , hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; trên 105 xã đạt chuẩn NTM; ít nhất có 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 50 khu dân cư đạt khu dân cư kiểu mẫu.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 đơn vị là huyện Hoa Lư, Yên Khánh và thành phố Tam Điệp); tặng bằng khen cho 64 tập thể và 81 cá nhân đã có thành tích về xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua.

 

Đinh Chúc- Anh Tuấn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Nông thôn mới xã Cúc Phương
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 36